Impressum DatenschutzImprintColofoneColofonImpressum
+43 4282 2051
Back to Top
WaardebonVrijblijvende InformatieNu boeken

Impressum

Betreiber & Herausgeber: 
SCHLUGA Ges.m.b.H., 9620 Hermagor, Obervellach 15
Geschäftsführer: Mag. Norbert Schluga jun.

Tel.: +43 4282 2051
Fax: +43 4282 2051 20
E-mail: camping(at)schluga.com

Firmenbuch Nr.: 95166a, LG Klagenfurt
UID Nr.: ATU26689205

Naar Verklaring Gegevensbescherming 


Created by

infrastil* Agentur für Internet und klassische Kommunikation, www.infrastil.com

 

Herkomst van beeldmateriaal:    
Archiv SCHLUGA, Region Hermagor/Gailtal, Agentur MEDIA CONCEPT, Bildarchiv Wörthersee Tourismus GmbH

© Kärnten Werbung, Fotografen:
Böhringer
Franz Gerdl
Hinterschuster
Zupanc
Rauschendorfer
Steinthaler
Bernhard
Edward Gröger
SWS

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid voor SCHLUGA Ges.m.b.H:

1. Inhoud: 
SCHLUGA Ges.m.b.H, hierna te noemen de aanbieder, garandeert op geen enkele wijze de actualiteit, correctheid, volledigheid en/of kwaliteit van de geboden Informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de aanbieder, welke op nadeel van materiële of ideële aard betrekking hebben, die door het gebruiken of niet gebruiken van de geboden informatie resp. door het gebruiken van foutieve en onvolledige informatie veroorzaakt werden, zijn in beginsel uitgesloten, in zoverre van de kant van de aanbieder geen nawijsbare opzet of schuld door grove nalatigheid aanwezig is. Al het aangebodene is vrijblijvend en niet bindend. De aanbieder behoudt zich uitdrukkelijk voor, delen van de pagina’s of het totale aanbod zonder afzonderlijke aankondiging te veranderen, aan te vullen, weg te laten en/of de openbaarmaking tijdelijk of definitief te staken. 

2. Verwijzingen en Links: 
Bij directe of indirecte verwijzingen naar andere webpagina’s ("Hyperlinks"), die buiten het verantwoordelijkheidsbereik van de aanbieder liggen, zou uitsluitend een aansprakelijkheidsverplichting van kracht zijn, in het geval dat de aanbieder kennis heeft van de inhoud en het hem technisch en redelijk mogelijk zou zijn, het gebruik in het geval van onwettige inhoud te verhinderen. De aanbieder verklaart hierbij uitdrukkelijk, dat ten tijde van het plaatsen van de link geen illegale inhoud op de gelinkte pagina herkenbaar was. Op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud en/of het auteurschap van de gelinkte pagina’s heeft de aanbieder geen enkele invloed. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte c.q. verbonden pagina’s, die na het plaatsen van de link gewijzigd werden. Deze vaststelling geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod geplaatste links en verwijzingen als ook voor bijdragen in door de aanbieder ingerichte gastenboeken, discussiefora en mailinglisten. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade, die uit het gebruiken of niet gebruiken van dergelijke daar aangeboden informatie ontstaat, is alleen die aanbieder van de pagina, waarnaar verwezen wordt aansprakelijk, niet degene, die via links naar de onderhavige publicatie slechts verwijst. 

3. Auteurs- en Merkenrecht: 
De aanbieder streeft ernaar, in alle publicaties het auteursrecht van de gebruikte grafiek, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te respecteren, door hem zelf vervaardigde grafiek, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken en/of op rechtenvrije grafiek, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten terug te grijpen. Alle binnen het Internetaanbod genoemde en door derden beschermde logo’s en handelsmerken vallen zonder beperking onder de bepalingen van de dan geldige kenmerk- en bezitsrechten van de dan geregistreerde eigendommen. Het copyright voor gepubliceerde, door de aanbieder zelf vervaardigde objecten berust alleen bij de aanbieder van de site. Een verveelvoudiging of aanwending van dergelijke grafiek, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de aanbieder niet toegestaan. 

4. Rechtsgeldigheid van deze uitsluiting van aansprakelijkheid: 
Deze uitsluiting van aansprakelijkheid moet worden gezien als deel van het internetaanbod, van waaruit op deze pagina verwezen werd. Voor zover delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer, of niet volledig aan de geldende rechtspositie beantwoorden, blijven de overige delen van het document in hun inhoud en hun geldigheid daarvan onverlet.